Förkortningen OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll

Om oss

Lokal förankring tillsammans med nationell erfarenhet - det är vårt hemliga recept för att uppfylla alla våra kunders önskningar!


Förkortningen OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll och som namnet antyder är den lagstadgad och obligatorisk. Regelverket kring funktionskontroll av ventilationssystem härstammar från tidigt 1990-tal och är ett resultat av att man under de föregående decennierna uppmärksammade en dålig inomhusmiljö i många offentliga lokaler och flerfamiljshus.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.

Byggnader och typ av   ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor,   vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus,   kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och   liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus,   kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och   liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och   tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Endast en första   installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande   besiktning.

 

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

 

Vill du få hjälp med att genomföra en OVK, åtgärda fel upptäckta i samband med OVK eller har frågor om ventilation så ta kontakt med oss.

 

FFE Ventilationskontroll

fredrik@ffeventilationskontrol.se

073-8457355