Förkortningen OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll

Välkommen till FFE Ventilationskontroll